سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا حاجی باقری – مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

یکی از مشکلات اصلی نگهداری و صادرات انجیر خشک سترون سازی آن است که افات انباری بویژ] شب پره هندی از مهمترین آنها می باشد بدین منظور پژوهشی با 6 سطح دز اشعه گاما050 150 300 450 600 گری با دو نوع انبار سنتی صنعتی دما 10 درجه، رطوبت 60% و 6 مرحله نمونه برداری 20 ، 2 ، 180 ، 120 ، 60 ، 40 روز انجام شد. نتایج نشان داد که حداقل دز کنترل کننده لاروها در انبار سنتی دز 300 گری در زمان 20 روز و در انبار صنعتی دز 150 گری و مدت 40 روز بعد از پرتودهی بود که در سطح 1 درصد معنی دار شد. بهترین دز کنترل کننده لاروها در هر دو نوع انبار دز 450 گری و بالاتر بود که در سطح 1 درصد معنی دار شد با توجه به این نتایج مرگ و میر کامل لاروها 100% در هر دو نوع انبار با دز 600 گری و 40 روز بعد از پرتودهی مشاهده شد.