سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو رضائی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار – گروه برق و کامپیوتر
جواد حدادنیا – دانشگاه تربیت معلم سبزوار – گروه برق و کامپیوتر

چکیده:

سرطان پستان از شایع ترین عوامل مرگ و میر در میان زنان در دنیا به شمار می آید. تشخیص و جداسازی تومورهای سررطانی در تصاویر ماموگرافی نیازمند به دقت ، تجربه و زمان است و این مسئله همواره برای رادیولوژیست ها و پزشکان متخصص یح چالش عمده محسوب می شود چرا که انها بیش از هر چیز جهت شناسایی توده و تعیین موقعیت ان در تصاویر ماموگرافی بر دید بصری تکیه دارند. در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر تکنیک های پردازش تصویر پیشنهاد شده که دقت ، حساسیت و ویژگی تشخیص را در کشف توده سرطانی افزایش داده است. با اعمال تبدیل موجک گسسته DWT به تصویر وروی و ساخت ضرایب تقریبی مولفه مقیاس گذاری نواحی مختلف تصویر کلاسه بندی شده و با انتخاب آستانه مناسب توده مشکوک به وجود سرطان جدا می شود. در نهایت مکان دقیق توده سرطانی با استفاده از تکنیم لبه یابی به دست اوردن ماتریس پیکسل های پیرامون لبه مشخص خواهد شد. استخراج دقیق موقعیت توده سرطانی پزشک رادیولوژیست را قادی می سازد تا مرحاه پیشرفت بیماری را تعیین کند و نحوه درمان متناسب با رشد توده را پیشنهاد دهد.