سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه بورجندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول،گروه کامپیوتر،علی آباد کتول،

چکیده:

هدف اصلی بازیابی تصویر ، استخراج دانش مورد نیاز از حجم بزرگی از مجموعه های تصویر می باشد. بطوریکه در سالهای اخیر روشهای زیادی بر مبنای مشخصه های رنگ بافت و شکل در این زمینه ارائه شده اند. اما در سیستمه های بازاریابی هر چه بردار ویژگی استخراج شده از تصاویر جهت انجام عمل بازیابی به ویژگی های مدنظر کاربر نزدیکتر باشد رسیدن به جواب در زمان کوتاهتری انکان پذیر است. بنابراین در این رابطه باید سعی شود حتی الامکان ویژگیها ، اطلاعات نامعتبر و دارای نویز حذف و یا حتی الامکان از ارزش بسیار کمی در سیستمهای بازاریابی برخوردار باشند. یکی از روشها جهت تعیین ارزش ویژگیها استفاده از تئوری راف می باشد. بنابراین در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از بردار مشخصه ای وزن دار که میزان اهمیت هر مشخصه را بر اساس نظر کاربر در هر مرحله بازخورد بوسیله تعوری راف و منطق فازی تعیین می کند به طور موثر بتوانیم مشخصه های مهم را شناسایی و به دقت بالاتری در نتایج بازیابی دست یابیم. ما روش پیشنهادیمان را با روشهای ، هیستوگرام رنگی فازی و روش ترکیبی ، آنتروپی فازی همسایگی با مشخصه رنگ _ مکان مقایسه نموده ایم بطوریکه نتایج ازمایشات حاکی از کارایی بالای روش پیشنهادی در بازیابی تصاویر از پایگاه داده ای COREL با 5000 تصویر دارد.