سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان –
محمود هاشمی نسب –
ویدا کیوانفر –

چکیده:

بررسی وبرآورد میزان آب موجود در یک آبخوان، یک شاخص مهم در برنامه ریزی وتصمیم گیری در مورد استفاده بهینه از منابع آبی وتوسعه منابع آب زیر زمینی است .ایجاد وتوسعه یک تاسیسات شهری،صنعتی یا کشاورزی نیاز به اطمینان از وجود آب کافی ودر دسترس دارد .محاسبه حجم آب موجود در یک آبخوان مستلزم داشتن اطلاعات دقیق از حجم آبخوان وهمچنین تخلخل لایه های تشکیل دهند ه آبخوان است .دو پارامتر مجهول (حجم وتخلخل آبخوان )توسط مطالعات ژئوالکتریک محاسبه می شوند . بخشی از آبخوان که مورد مطالعه قرارگرفته دارای شکل هندسی نامنظم است و برای تعیین حجم آن از تکنیک های انتگرال گیری استفاده شده است .در محاسبه تخلخل آبخوان از روابط آرچی بر ای محاسبه تخلخل بدون صرف هزینه های آزمایشگاهی بهره گرفته شده است.