سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا قاسمپور – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
رویا مصطفوی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
نرگس دانشور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

یکی از بخشهای مهم مدیریت جامع منابع آب مدیریت کیفی می باشد که ارتباط بین منابع اب و محیط زیست را برقرار می کند معمولا برای بیان مقادیر غلظت املاح محلولازنتایج انالیز نمونه های برداشت شده ماهانه متوسط حسابی گرفته می شود براورد مناسب میزان املاح محلول به رابطه بین ابدهی و مواد جامد محلول نیاز دارد این رابطه قابل حصول و متداول است اما معمولا براورد ها از طریق آن صورت نمی گیرد این مطالعه با هدف تبیین رابطه بین دبی رودخانه و غلظت املاح محلول در اب رودخانه صورت گرفته است منطقه مورد مطالعه محدوده ایستگاه های هیدرومتری بلده و رزن برروی رودخانه نور بود دراین تحقیق رابطه کل مواد جامد محلول با دبی و شوری توسطنرم افزار اکسل در مدلهای مختلف بررسی گردید و ضرایب همبستگی مدلهای مختلف برازش داده شده به دست آمد