سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیمحمد رنجبر – مرکز تحقیقات نیرو
سیدمحسن مرجانمهر – مرکز تحقیقات نیرو
آتوسا یزدانی – مرکز تحقیقات نیرو
سعید محمدصادق – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

در هماهنگی رله های جریان زیاد شبکه توسط کامپیوتر، لازم است که منحنی مشخصه عملکرد رله ها مدل گردیده و از آنها در انجام محاسبات و تنظیم ها استفاده گردد . روشهایی که تاکنون استفاده شده است مبتنی بر مدلهای ریاضی بوده و توسط چند جمله ایهایی بیان می گردند . در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر شبکه های عصبی ارائه شده است که مزایای نسبتاً مناسبی نسبت به مدلهای ریاضی داشته و از تقریب مناسبی برخوردار می باشد . این شبکه عصبی بر چند نوع از رله های جریانی تعمیم یافته و نتایج یک نمونه از آن گزارش شده است . از الگوریتم این سیستم می توان در
هماهنگی رله ها به روش وقفی نیز استفاده نمود