سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری موادمعدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن یحیایی – دانشجوی دکتری فراوری مواد معدنی
پرویز مظفری – کارشناس ارشد فراوری مواد معدنی
صمد بنیسی – استاد بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از پارامترهای اصلی و موثر در بازیابی فلوتاسیون زمان شناوری ذرات و الگوی اختلاط پالپ در سلولها می باشد این دو عامل در انتخاب تجهیزات و همچنین در مدلسازی کنترل و بهینه سازی مدار فلوتاسیون نقش مهمی را ایفا می کند در سیستم های پیوسته زمان اقامت ذرات متفاوت است برخی از ذرات زودتر از زمان ماند متوسط و برخی دیرتر از این زمان از مدار خارج می شوند برای بدست آوردن زمان ماند متوسط ذرات در مدار فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند از ردیاب نمک به دلیل ارزان بودن ردیابی آسان آن و عدم ایجاد اخلال در سیستم فلوتاسیون استفاده گردید. پس از اضافه کردن محلول نمک بصورت لحظه ای به ورودی هر ردیف هدایت الکتریکی پالپ در خروجی باطله در بازه ی زمانی 34 دقیقه ای 23 نمونه با فاصله 30 ثانیه، 11 نمونه با فاصله 1 دقیقه و 3 نمونه با فاصله 2 دقیقه اندازه گیری شد. درمرحله بعد با ازاستفاده از نرم افزار RTD مدلهای N-Mixer,weller به داده های ازمایش برازش داده شد و زمان ماند هرکدام از ردیفهای پرعیار کنی اولیه رمق گیر و پرعیارکنی ثانویه به ترتیب برابر 6/6و6/9 و 6/12 دقیقه به دست امد.