سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال عبداللهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمد حسن رحیمیان – کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری
احمد علی کریمی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

فرسایش بادی درمناطق کویری تحت تاثیر مستقیم وضعیت پوشش گیاهی در سطح زمین می باشد امروزه تکنیک سنجش از دور با قابلیتهای فراوان خود قادر به بررسی پوشش گیاهی یک منطقه با وسعت زیاد و درزمان کوتاه می باشد پوشش عمده مورد استفاده جهت مقابله با حرکت شنهای روان درمنطقه کویری اشکذر در استان یزد سیاه تاغ Haloxylonaphyllum می باشد این پوشش چندساله در فصول مختلف سال دارای درجات سرسبزی متفاوت می باشد بنابراین تصاویر ماهواره ای مربوط به ماههای مختلف سال نقشه های متفاوتی از پوشش تاغ تولید خواهند نمود تعیین بهترین زمان استفاده از این تصاویر برای بررسی وضعیت تاغ از نکات اساسی دربکارگیری این تکنیک می باشد.بدین منظور تصاویر منطقه مورد مطالعه در ماههای دی ، اسفند، تیر، مرداد و شهریور مورد مقایسه قرارگرفت