سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده مژگان سیدطالبی – دانشگاه علم وصنعت ایران – دانشکده فیزیک
حسین فرمان – دانشگاه علم وصنعت ایران – دانشکده فیزیک

چکیده:

ساختار کربن هایفعال شده که با فرایند کربونیزاسیون و فعال سازی پلیمر رزین فنول فرمالدهید ، با منافذ مختلف، تهی ه و توسط منبع نوترون پالسی مورد آزمایشقرارگرفته اند، تعیین شده است . داده های پراکندگی نوترونی که در گستره وسیعی تا Q=50Ao−1 ثبت شده، نشان می دهد اولین قله برای هر سه نمونه مورد بررسی در حدود Q=1.6 -1.7 Ao−1 می باشد . از مکان اولین قله، فاصله بین لایه ای در حدود dc =3.68-3.69 A° محاسبه شده است . عدم تقارن در سمت راست همه قله ها مشاهده می شود که این عدم تقارن به ساختار توربو استراتیک این کربن ها مربوط می شود .