سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر نعیمی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت مهندسی کانی کاوان شرق
محمد عطائی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
آرش افشاریان – کارشناس ارشد استخراج معدن، شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

چکیده:

یکی از مهمترین مسایل در تحلیل پایداری شیروانی ها تعیین سطحی با کمترین ضریب اطمینان و به عبارت دیگر سطح بحرانی شکست است . در اکثر نرم افزارهای تحلیل پایداری شیب، سطح
بحرانی شکست بر اساس روش جستجوی شبکه ای (Grid Search) تعیین می شود . زمان بربودن، حجم بالای عملیات و مهمتر از آن تعیین سطوح کاندیدای شکست قبل از شروع جستجو از معایب
روش جستجوی شبکه ای می باشد . در این مقاله روش جستجوی شبکه ای تکرارشونده(Iterative Grid Search) که از روش های بهینه سازی حذفی می باشد، ارائه شده و نرم افزار کامپیوتری آن توسعه داده شده است . روش جدید جستجوی شبکه ای تکرارشونده برای برطرف کردن نارسایی های روش جستجوی شبکه ای و با اثبات یک حالته بودن تابع هدف و ادغام آن با روش های حذفی بهینه سازی، ارائه شده است . دراین روش شبکه ی اولیه، شبکه ای با تعداد گره کم درنظر گرفته می شود . پس از انجام محاسبات، گره متناظر با ضریب اطمینان کمینه حاصل شده، سپس محدوده های بعدی جستجو با توجه به موقعیت آن گره تعیین می گردد . این عملیات تکرارشده و پروسه تا دست یابی به دقت مورد نظر ادامه می یابد .