سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد میرزایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران -دانشکده برق
حمیدرضا طیبی – جهاد دانشگاهی

چکیده:

روغن ترانسفورماتورهای قدرت به علت وجود تلفات آهنی،مسی و حتی دمای محیطی ، همواره تحت تنش حرارتی قرار دارد . در این مقاله به جهت بررسی تأثیر تنش حرارتی بر روی خواص شیمیایی روغن ترانسفورماتور ،تست های ، پیرسازی مجموعه روغن کاغذ در دماهای 140،150 و 160 درجه سانتی گراد انجام گردیده است .در هر دما و در مراحل مختلف،نمونه های مورد نظر از کوره حرارتی خارج و خواص فیزیکی -شیمیایی و ظاهری روغن همچون عدد اسیدیته،نقطه اشتعال، محتوی آب، ضریب تلفات عایقی ،ویسکوزیته،چگالی و رنگ اندازه گیری شده است .سپس نتایج حاصله مورد ارزیابی و تحلیل دقیق قرار گرفته و مشخص گردید که تنها برخی از شاخص های اندازه گی ری شده،در دما و زمان پیرسازی ،دارای زوال هماهنگ می باشند