سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران گشتاسبی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد عطائی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
روح اله کلاته جاری – کارشناس ارشد استخراج معدن

چکیده:

معدن بوکسیت جاجرم بزرگترین کانسار معدنی بوکسیت شناخته شده ایران اسـت . ذخیـره شناسـایی شـده در کانـسار معـدن بوکسیت جاجرم حداقل ١٦٠ میلیون تن برآورد می شود . این معدن در ١٩ کیلومتری شم ال شرق شهرستان جاجرم ، در اسـتان خراسان شمالی قرار دارد . مشکلات پایداری در دیواره دولومیتی ۶۶ متری معدن شـماره ۶ گـل بینـی واقـع در مجموعـه معـادن بوکسیت جاجرم، باعث شد تا تحلیلی بر روی پایداری این دبواره انجام شود . در این مقاله در ابتدا با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مطالعات زمین شناسی و مکانیک سنگی در معدن و با استفاده از سه سیستم توصیف کیفی سنگRQD ، امتیاز توده سنگRMR و امتیاز شیب سنگیSMR ، توده سنگ طبقه بنـدی شـده اسـت . در مرحلـه بعـد بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SLIDEشکست های احتمالی این دیواره مورد بررسی قرار گرفته است .