سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلطانعلی علیزاده – شرکت توزیع برق استان اردبیل

چکیده:

توزیع بهینه و متناسب بار بین فیدرهای مختلف یک پست در شبکه توزیع انرژی الکتریکی، یکی از مهمترین ابزارهای بهره برداری بهینه جهت کاهش تلفات و استفاده مؤثر از تجهیزات شبکه است با تخصیص بهینه بارهای مختلف به فیدرهای پست در زمانهای مختلف می توان توزیع بار را یکنواخت نمود این کار بار بازکردن یا بستن کلیدهایی که در وسط یا انتهای فیدرهای شکبه موجود است انجام می پذیرد . در این مقاله، روشی جدید جهت تعیین شکل بهینه شبکه شعاعی توزیع در هر آرایش بار برای دسترسی به کمترین تلفات و بارعایت محدودیتهای بهره برداری از شبکه ارائه گردیده است .