سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی شفیعا – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
غلام حسن پورحنیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
علیرضا صدیقی زاده – مدیرعامل شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام

چکیده:

امروزه رشد سریع تغییرات فناوری به یکی از مزیتهای رقابتی سازمان ها تبدیل شده است به گونه ای که شاهد ظهور سازمان های واکنش سریع برای پاسخگویی به این تغییرات هستیم اکنون موفقیت سازمان ها به چگونگی انتقال پذیرش و بهره برداری از فناوریها وابسته شده است از این رو حصول عوامل موثر بر پذیرش فناوری بسته به شرایط سازمان اهمیت ویژه ای دارد این مقاله با مطالعات پژوهشی در نظر دارد عوامل کلیدی و یا به عبارتی بحرانی موفقیت را از میان عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فناوری شناسایی نموده و ضمن اولویت بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط، الگوی مناسبی را متناسب با سازمان و محدودیتهای موجود ارائه دهد لازم به ذکر است روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی امکان مقایسه هر عامل را نسبت به سایر عوامل بسته به منابع موجود و از طریق ایجاد ماتریس مقایسات زوجی فراهم می آورد.