سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بابائیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن،استخراج، دانشگاه سیستان وبلوچستان
مسعود بابائیان – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمد خواجویان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

کانسار آهن آنومالی 12A در محدوده بلوک بافق در ایران مرکزی قرار دارد . این آنومالی در 32 کیلومتری شمال – شمال شرق معدن چغارت و مابین جاده خاکی چغارت – چادرملو و جاده ارتباطی چغارت – سه چاهون – بهاباد واقع شده است . در مجموع در این منطقه ?? گمانه حفر شده است که به منظور مطالعه عیار آهن به عنوان متغیر ناحیه ای،از نتایج حاصل از آنالیز نمونه های برداشت شده از ?? گمانه که حاوی ماده معدنی بودند استفاده شد.مطالعات آماری انجام شده نشان داد که داده های منطقه ترکیبی از سه جامعه است . اما از آنجا که جداسازی جوامع به صورت فیزیکی که بتواند دلایل زمین شناسی داشته باشد غیر ممکن بود، داده های عیار آهن به صورت یک جامعه مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس مطالعات آماری انجام شده، با تقریب کافی رفتار عیار آهن با مدل لگاریتمی سه متغیره مدلسازی شد. در این مقاله به منظور تعیین فضای تخمین، با استفاده از اطلاعات زمین شناسی و اطلاعات گمانه ها، مقاطع طولی در نیمرخهای اکتشافی مختلف رسم شد و در نهایت مدل سه بعدی کانسار به دست آمد.در گام بعدی تغییرنمای داده ها در جهات مختلف فضای سه بعدی رسم و بر اساس آن مشخص شد که داده های منطقه ناهمسانگردی منطقه ای دارند