سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر حسینعلی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس – دانشکده فنی مهندسی
یوسف مصری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از شبکه های حسگر بی سیم در عرصه های مختلف لازم است حسگر های معیوب شناسایی و از شبکه کنار گذاشته شند. در موارد بسیاری دامنه خرابی بوجود آمده در شبکه ، به حدی وسیع است که حس گرهای زیادی را تحت تاثیر قرار داده و باعث می شود داده های حس شده انها مشابه باشد. این امر باعث بوجود امدن خرابی حاللت مشترک می شود . در خرابی حالت مشترک خرابی به وجود آمده به علت مشترک بودن علت خرابی ، تشخیص داده نشده و این امر باعث کاهش کارای الگوریتم های کشف خربی در شبکه های حسگر بی سیم می شود. در این مقاله پروتکلی برایکشف و مدیریت خرابی حالت مشترک در شبکه های حسگر بی سیک پیشنهاد می کنیم که مختصات محدوده خرابی مشترک را تعیین می کند و آنرا با پروتکل های دیگر مورد مقایسه قرار دادیم . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی هم مصرف انرژی را به صورت قابل توجهی پایین می آورد و هم خرابی حالت مشترک و خرابی های دیگر را کشف می کند.