سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه مقدم – پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین،
مهدی اسماعیل زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران،

چکیده:

در این مقاله محدوده های منظم ترابری حامل در ابرشبکه ای که تحت اثر میدان های الکتریکی و مغناطیسی دینامیک عمود بر هم قرار گرفته است، تعیین می شود . در محاسبات عددی با تغییر پارامترهای مختلف میدانهای الکتریکی و مغناطیسی و اندازه گیری بزرگترین نمای لیاپانوف محدوده های منظم و آشوبی حرکت ترسیم می گردد