سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار مابینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
علی محمدزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
محمدامیر بوستانی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
نرجس یاقوتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

تعیین محل خطا در شبکه های توزیع، جهت کاهش قطعیها، افزایش قابلیت اطمینان و جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات و بارهای مصرفی موجود در شبکه نقش بسزایی در بهره برداری از آن دارد. این مقاله روش جدیدی برای تعیین محل خطا در شبکه های توزیع ارائه میدهد عملکرد DG در چنین شبکه هایی مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر بکارگیری آن به روش ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد دراین مقاله دو مدل DG ایده آل و واقعی جهت تصحیح الگوریتم تعیین محل خطا مورد بررسی قرار می گیرد. برای شبیه سازی و بررسی حالات گذرای خطا در چنین شبکه های توزیعی از حالتهای گذرای الکترومغناطیسی نرم افزار ATP-EMTP استفاده شده است.