سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن منصف – گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی – دانشگاه تهران ایران
عباس محمدزاده فخرداود – گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی – دانشگاه تهران ایران

چکیده:

در حال حاضر با داشتن سیستمهای انتقال پیام و اطلاعات در شبکه انتقال نیرو، مانند سیستم PLC ، این مکان وجود دارد که با استفاده از امکانات فوق، روشی نوین برای کمینه کردن خطای اندازه گیری رله های دیستانس که برای حفاظت خطوط انتقال استفاده می شود، ارائه شود . تا کنون در این مورد تلاشهای بسیاری برای تعیین محل بروز خطا در خطوط فشارقوی انجام شده است ۱] و ۲ و ۶ و [.۸ اصولاً نظر به اینکه شبکه انتقال نیرو بسیار گسترده بوده و در اکثر نقاط اعم از جنگل و کوه و کویر و . . . گسترده شده است، لذا برای تسهیل و تسریع عملیات یافتن محل خطا، بهتر است با وسیله ای که در ابتدای خط قرار می گیرد، زمان بروز خطا و محل آن نسبت به ابتدای خط را تعیین کنیم . این مقاله گزارش فعالیت تحقیقاتی است که در طی آن روشی حاصل شده که با استفاده از اطلاعات ولتاژ و جریان دو سر خط و اطلاعات فیزیکی آن ، مانند امپدانس سری و خازن شنت و با انجام محاسبات نسبتاً دقیق و با خطای کم محل بروز خطا در خطوط فشارقوی را تعیین می کند