سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان امینی کهریزسنگی – کارشناس ارشد متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آ

چکیده:

در این تحقیق سینتیک احیاء کربوترمی زیرکونیا با کربن در شرایط غیر همدما بررسی گردید. بدین منظور ازآزمایش STA غیر همدما با سرعت گرم کردن خطی ۱۰ درجه سانتیگراد بر دقیقه در اتمسفر گاز آرگون استفاده شد. ساختار مواد اولیه و محصولات حاصل از واکنش احیاء کربوترمی به روش XRD تعیین گردید.برای تعیین مکانیزم حاکم بر واکنش و پارامتر های سینتیکی از روش کوتز- ردفرن وبااستفاده از اطلاعات منحنی های TGA استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که واکنش احیاء کربوترمی زیرکونیا دارای مکانیزم کنترل شیمیایی با انرژی اکتیواسیون ۲۷۳ کیلو ژول بر مول و ضریب پیش نماییS-1 109 می باشد