سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد بابازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
خلیل ولی پور – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
عادل اکبری مجد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این مقاله یک استراتژی بازیابی سریع سیستم توزیع با توابع چندهدفه فازی به روش بهینهه سازی ترکیبی GA-BCOGenetic Algorithm-Bee Colony Optimization) را پیشنهاد می کند بازسازی سرویس سیستم های توزیع که یک مساله بهینه ترکیبی پیچیده است بایستی به سرعت توسط اپراتورهای سیستم بازیابی شوددراین نوع مسائل بسیاری از راه حل های مورد نظر توسط اپراتورها ارزیابی می شود و ارایه یک روش بازیابی کارایی و سریع میتواند تاثیربسزایی درعملکرد سیستم داشته باشد برای بهبود راندمان بازیابی و کاهش سنگینی باربراپراتورها دراین مقاله روش الگوریتم GA-BCO پیشنهاد شده است برای اثبات کارایی روش پیشنهادی این روش برروی یک سیستم توزیع نمونه ازشرکت برق تایوان تست شده و با نتایج بدست آمده از سایرروشهای موجود مقایسه شده است نتایج نشان میدهد که روش پیشنهادشده دراین مقاله نسبت به روشهای موجود قادر به ارایه یک طرح بازسازی بهتر درزمان کمتر است.