سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صابر یکانی مطلق – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک, دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی دلیل حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
علی اکبر ملتانی شاهرخت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

هدف این تحقیق مطالعه مشخصه های آماری جریان آشفته همراه با میکروحباب داخل لوله مانند قطر و نحوه ی توزیع میکروحباب می باشد. به کمک لوله ی پلکسی گلس 1 و دوربین عکسبرداری تصاویر جریان حاوی حباب تحت رینولدزهای مختلف ثبت و به کمک روش دانه سنجی 2(روش پردازش تصویر) قطر و توزیع حباب ها استخراج شده است. روش مورد نظر در تحقیق حاضر روش دانه سنجی است که جهت پردازش تصاویر به دست آمده از تولید میکروحباب مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور بررسی رفتار حباب در جریان ، قطر حباب در رینولدزهای مختلف، توزیع مکانی حباب مورد بررسی قرار گرفته که مشخصه های آماری مهمی برای مطالعات مربوط به کاهش درگ در جریان داخلی می باشد. از مزایای ویژه این روش قابلیت استفاده برای شرایطی است که تعداد حباب های موجود در یک تصویر زیاد است و تصویر بعضی از حباب ها با حباب های دیگر همپوشانی دارد ریخت شناسی ریاضی ابزاری قدرتمند در پردازش تصاویر است که در بسیاری از زمینه ها مانند شناسایی مواد و قطعات و تشخیص بیماری ها و شناسایی بافت ها کاربرد دارد.