سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهروز عسگریان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به احتمال حذف ناگهانی بعضی از اعضای سازه ای به علت اتش سوزی انفجار گازها، اضافه بار تصادفی تصادف وسایل نقلیه و انفجار بمب، دراینم قاله مقاومت قابهای مهاربندی شده ضربدری بزرگ طراحی شده براساس مقررات ملی ساختمان ایران و با ویرایش سوم استاندارد 2800 در برابر گسیختگی پیش رونده مورد بررسی قرارگرفته شدها ست به منظور انجام تحلیل های غیرخطی از نرم افزار OPENSEES استفاده گردیده است و در مدلهای عددی ساخته شده امکان پلاستیک شدن در طول المان و سطح مقطع و همچنین امکان کمانش اعضای فشاری لحاظ گردیده است دراین تحقیق به منظور بررسی گسیختگی پیش رونده برحسب نه سناریو یکی از ستونها از سازه حذف شده و رفتار سازه پس ازآن توسط تحلیل دینامیکی غیرخطی بررسی گردیدها ست.