سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کوروش فلک رو – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات چای کشور
مهران غلامی –
محمد زمانی علی آبادی –

چکیده:

شناخت بهترین زمان اخته کردن گل و گرده افشانی مصنوعی در برنامه های دو رگ گیری برای نیل به اهداف مورد نظر به نژاد گران بسیار حایز اهمیت است بدین منظور آزمایشی در ایستگاه تحقیقات چای کاشف ازبرم سیاهکل روی ارقام وارداتی KEN و DN انجام شد. چهار زمان اخته کردن گل شامل صبح و عصر یک روز قبل از باز شدن و صبح و عصر روز باز شدن گل و نیز دو زمان گرده افشانی شامل 18 و 24 ساعت بعد از اخته کردن گل در تمامی تلاقی های مستقیم و معکوس دو والد به عنوان تیمارها در نظرگرفته شد. نتایج حاکی از آن بود که در صورت انتخاب رقم KEN به عنوان پایه مادری موفقیت بیشتری بطور میانگین 50% نسبت به رقم DN بطور میانگین 17% حاصل خواهد شد.