سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خشایار کاویانی صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
محمدمهدی خطیب – دانشیار دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – استادیار دانشگاه بیرجند
حسین فلاحی –

چکیده:

استفاده ازتکنولوژی تصاویر ماهواره ای امروزه به طور گسترده ای دربسیاری ازشاخه های علوم منابع طبیعی به ویژه درزمین شناسی رو به گسترش است یکی ازمزیت های سنجش ازدور درمطالعات زمین شناسی پوشش وسیع ناحیه مورد مطالعه است که اطلاعات بسیارسودمندی از اطلاعات ساختاری را ارایه میدهد گسلها و شکست گی ها ساختارهایی هستند که به خوبی برروی تصاویر ماهواره ای شناسایی میشوند به منظور شناسایی ساخت های خطی و تحلیل ساختاری منطقه چشمه خوری درشمال غرب بیرجند با تعین فاکتور شاخص بهینه بهترین ترکیب سه باندی جهت ایجاد تصاویر کاذب رنگی تعیین شده است سپس با اجرای فیلترهای مکانی گذر بالا تاثیر زاویه تابش خورشید و ایجاد کشیدگی یا انتقال درهیستوگرام داده ها خطوارگی های مطنقه شناسایی و ارتباط بین آ«ها ازطریق داده های رقومی سنجنده ETM+ ماهواره لندست و با استفاده ازروش آنالیز فازی بررسی شده است.