سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داریوش مهرشاهی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه یزد
فرزاد خسرویانی – کارشناس ارشد دانشکده معدن

چکیده:

مهریز از شهرهای باستانی استان یزد به شمار می رود که در فاصله حدود 30 کیلومتری جنوب خاوری شهر یزد قرا رگرفته است تپه های بغداد اباد مهریز در خاوری ترین بخش ابراهیم اباد در غرب شهر مهریز به صورت سدی طبیعی با روند شمالی – جنوبی در طول یک گسل کواترنر بالا آمده است که مانعی در مقابل طوفانهای ماسه ای و جریان سیلاب به شمار می رود مورن های انتهایی در خروجی دره های شیرکوه و در بخش باختری تر دشت و تلماسه های بادی دامنه ای کوهریگ درخاوری ترین محدوده دشت از پدیده های جالب ژئومورفولوژی در دشت مذکور به شمار می روند. هدف ازاین مقاله منشا یابی ماسه های کوهریگ های دامنه باختری تپه های بغداد اباد بوده است برای رسیدن به این هدف از ترکیب داده ها وروشهای ژئومورفولوژی کانی شناسی، سنجش از دور و جی ای اس سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است.