سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد میرزاییان دهکردی – دانشیار گروه برق دانشگاه اصفهان
مهدی معلم – استاد گروه برق دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدجلیل رضازاده – شرکت پژوهنده نیرو اصفهان
امید امانی فر –

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید به منظور تعیین محل و اندازه بهینه بانکهای خازنی موازی در شبکه توزیع فشار ضعیف، با اهداف حداقل نمودن هزینه سرمایه گذاری بابت خرید بانکهای خازنی، هزینه تلفات فیدرهای توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ ارائه شده است. در این روش محل و اندازه بهینه بانکهای خازنی بوسیله تعیین ضرایب حساسیت تلفات و الگوریتم هوشمند اجتماع ذراتPSO) مشخص میگردد. ضرایب حساسیت تلفات میتواند بعنوان یک فاکتور مهم در اولویت بندی باسهای مؤثر در کاهش تلفات ارائه گردد. ترکیب این روش با روش بهینه سازیPSO بعنوان یک الگوریتم جدید جهت خازنگذاری بهینه در شبکه های توزیع فشار ضعیف استفاده شده است. روش پیشنهادی بر روی یک فیدر ۱۰ باسه، مورد تست و ارزیابی قرار گرفته و سپس بر روی کلیه فیدرهای دو امور روشنایی و گلستان شرکت توزیع شهرستان تبریز انجام شده است که نتایج یکی از فیدرها بعنوان نمونه آورده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی عملکرد مناسب الگوریتم بهینه سازی پیشنهادی را نسبت به سایر روشها در تعیین مکان و اندازه بهینه خازن نشان میدهد. مدت زمان بازگشت سرمایه، برآورد کمی میزان آزاد سازیظرفیت ابتدای فیدر و درصد کاهش تلفات، روش پیشنهادی را از لحاظ اقتصادی در پیاده سازی عملی توجیه پذیر ساخته است.