سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی شعبان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- دانشگاه صنعت آب و برق
علیرضا لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- دانشگاه صنعت آب و برق
مهرداد ستایش نظر – استادیار گروه مهندسی برق قدرت – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این مقاله یک مدل ریاضی بهبود یافته به منظور حل مسأله طراحی سیستم توزیعدر حضور منابع تولید پراکنده به عنوان گزینه ای جالب توجه در بخش توزیع توان الکتریکی پیشنهاد می شود. مدل پیشنهادی با هدف کمینه سازی کلیه هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری سیستم، با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح یک مدل بهینه سازی جامع را با تجربه طراح شبکه تلفیق نموده تا به کمک آن، مکان و ظرفیت بهینه قابل توسعه پست های فوق توزیع شبکه را در شرایط حضور منابع تولید پراکنده و در کنار مجموعه جدیدی از قیود حاکم بر شرایط مسأله، تعیین نماید. نتایج کامپیوتری بدست آمده از اجرای این روش بر روی یک شبکه توزیع نمونه مدل سازی شده توسط نرم افزار GAMS، نشان می دهد که مدل پیشنهادی به منظور طراحی کامپیوتری برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع بسیار مناسب می باشد.