سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تکتم شریفیان عطار – کارشناس استاندارد تجهیزات
محمدحسین جاویدی دشت بیاض – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تولید برق توسط نیروی باد به دلیل تغییر دائم و سختی پیش بینی باد عدم قطعیتهای زیادی را دربهره برداری ازسیستم قدرت وارد می نماید باتوجه به ماهیت متغیر نیروی باد و عدم پیش بینی دقیق آن سیستم های دارای واحدهای بادی بزرگ نیازمند میزان ذخیره قابل توجهی می باشند که باید معمولا درشرایط نیاز از سایر منابع به غیر از نیروی باد تامین گردد دراین مقاله هدف آن است که با توجه به خطای پیش بینی نیروی باد و نیاز مصرف میزان رزرو مورد نیاز سیستم با تعریف تابع هدفی شامل نرخ خروجی اضطراری ژنراتورها، خطای پیش بینی بار سیستم، خطای پیش بینی نیروی باد و بزرگی مزرعه بادی تعیین گردد.