سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی مالکی مقدم – دانشجوی دکتری فراوری موادمعدنی
غلامعباس پارساپور – دانشجوی دکتری فراوری موادمعدنی
محسن یحیایی – دکتری فراوری مواد معدنی
صمد بنیسی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پرشدگی بالا بیش از35درصد درون آسیا منجر به کاهش عملکرد آسیا و پرشدگی کم منجربه ایجاد ضربات مضر هدرروی انرژی و افزایش شکست گلوله و استرجداره آسیا می شود جهت کاهش این مشکلات پایش حرکت باردرون اسیا ضروری است باتوجه به اینکه طرح اضافه کردن گلوله درآسیاهای خودشکن کارخانه فراوری سنگ آهن گل گهر درحال اجرا است و استفاده از کنترل صوتی آسیا که نشانگر پاشنه بار و پرشدگی است امکان پذیرنمی باشد پرشدگی با متوقف کردن آسیا درحالت های مختلف اندازه گیری شد با درنظرگرفتن روابط هندسی پرشدگی بار محاسبه شد و محیطی درنرم افزار صفحه گسترده excel طراحی شد تا به آسانی با اندازه گیری فاصله سطح بار از نقطه مبنا پرشدگی محاسبه شود. درادامه با متوقف کردن آسیا درتوانهای مختلف میزان پرشدگی تعیین گردد درتوانهای 2400و2200و2000و1300 کیلووات مقدار پرشدگی به ترتیب 23/8و22و19و11/7درصد بدست آمد.