سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف علیپوری – دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پشتان –

چکیده:

درسیستم های صنعتی اغتشاشات تصادفی موجب نوسانات دردامنه خروجی می شوند کاهش نوسانات خروجی درکیفیت محصول تولیدی بسیار موثر است کارخانه ای که محصول با ثبات تری ازنظر کیفیت داشته باشد می تواند با صرف هزینه کمتر کیفیت محصول خود را ارتقا دهد از این رو شاخص مینیمم واریانس جز اصلی ترین معیارهایی استکه درصنعت استفاده می شود تعیین مینیمم واریانس برای سیستم های MIMO بسیار پیچیده است زیرا که معمولا اطلاعات و مدل دقیقی از پروسه وجود ندارد و اغتشاشات باواریانس بزرگ کارکرد حلقه را تحت شعاع خود قرار میدهند دراین مقاله برای تعیین مینیمم واریانس سیستم MIMO روش مدلسازی سری زمانی چندمتغیره استفاده شده است از مدل vector Autoregressive) VAR برای مدلسازی سری زمانی چندمتغیره استفاده شده است. دراین تحقیق نشان داده می شود که روش سری زمانی چندمتغیره برروی سیستم هایی که دارای حداقل تاخیر زمانی صفر از دید هرخروجی باشند قابل اجراست و دقت آن با روشهای دقیقی که با مدل کارمی کنند مقایسه شده است.