سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح اله مهرابیان پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرگروه برق- الکترونیک
محمود آل شمس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرگروه برق- الکترونیک

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای آشکار سازی وجود عدم انطباق بین مدولاتور تراشنده پالس و مدولاتور دیتا ارائه شده اس ت .اساس کار بر مبنای شبیه سازی کلی مدولاتور، آشکار سازی توان سیگنال نور ی خروجی با استفاده از فتو دیود نوری و نمایش آن با استفاده از نمودار طیف توان و دیاگرام چشمی می باش د . در اینجا علاوه بر نمایش عدم وجود انطباق در بین مدولاتورها، میزان و جهت اختلاف زمانی بین مدولاتورها نیز مشخص شده است.