سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد درودی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان، زنجان، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه، ز
سلمان مهاجرمازندرانی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان، زنجان
فرشید رزمجوئی – صنایع الکترونیک شیراز، صنعت الکترواپتیک و لیزر، شیراز

چکیده:

در این مقاله روشی جهت اندازه گیری پارامترهای یک سطح غیرکروی با استفاده از تداخل سنج فیزو ارائه میشوند . سطح مورد نظر شامل یکی از سطوح سهموی، بیضوی و هذلولوی میباشند . شعاع انحنا اصلی و خروج از مرکز سطح پارامترهای تعریف کننده سطح غیر کروی هستند . فریزهای تداخلی به روش جابجائی فاز تحلیل میشوند و با برازش تابع تعریف کننده سطح غیرکروی بر روی داده های حاصل از تحلیل فریزها، پارامترها مشخص میشوند . چیدمان آزمایش و نتایج انداره گیری ارائه میشوند .