سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
مینا یارستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

دراین تحقیق نانوکریستالهای اکسید کبالت به روش همرسوبی و درحضور پراکنده کننده Triton X- 100 به مقدارکم و با استفاده از مواداولیه نیترات کبالت شش آبه Co(NO3)2.6H2O و سود با نسبت مولار1:1 سنتز گردید فازهای تشکیل شده درنمونه با آنالیز پراش پرتوایکس Xrd مشخص و ریزساختارهای آنها با میکروسکوپ الکترونی روبشیsem مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج XRD تشکیل تک فاز اسپینل Co3O4 را نشان دادند متوسط اندازه کریستالهای Co3O4 با استفاده از فرمول شرر محاسبه شد که اندازه ذرات 50-21 نانومتر بدست آمد در ادامه با استفاده از رابطه Nelson- Riely به بررسی پارامتر شبکه پرداخته شد.