سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فیروزه خرم مرگاوی – کارشناس ارشد سازه های ابی
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمود رائینی سرجازی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزیو منابع طبیعی ساری

چکیده:

سیل یکی از پدیده های پیچیده و مخرب طبیعی است که خسارات سالیانه قابل توجهی را به دنبال دارد از طرفی سیلابدشت ها و مناطق مجاور رودخانه ها، دائما در معرض خطر سیل بوده و اکثر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دراین گونه مناطق صورت می گیرد لذا ضروری است دراین گونه مناطق محلهای سیل گیر در دوره های بازگشت متفاوت مشخص شود باقری و همکاران ۱۳۸۵ . یکی از روشهای مدیریت سیلاب استفاده از روش غیرسازهای پهنه بندی سیلاب می باشد که دستیابی به ان با تحلیل هیدرولیکی امکان پذیر می باشد با استفاده از مدلهای هیدرولیکی می توان پروفیل سطح آب را در طول مسیر رودخانه تعیین نمود مطلوبی و همکاران ۱۳۸۷ . دراین پژوهش پهنه های سیل رودخانه گلوگاه با دوره های بازگشت مختلف با تلفیق کاربرد نرم افزارهای ArcView GIS و HEC-RAS با کمک برنامه جانبی HEC-Geo RAS تعیین شده است. نقشه های پهنه بندی سیل می تواند به عنوان ابزار دقیق جهت تعیین استراتژی های توسعه تلقی گردد .