سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس بحری – پژوهشگاه نیرو
اشکان آریایی – پژوهشگاه نیرو
احمد کهربائیان – سازمان انرژ یهای نو ایران

چکیده:

توربین های بادی برای یک زمان بهره برداری تقریبی 20 ساله طراحی و ساخته می شوند. شرایط محیطی و بخصوص وزش باد بر عمر مفید توربینها تاثیر به سزایی دارد . مناطقی که تغییرات سرعت باد ناچیز و احتمال وقوع طوفان و تند باد اندک باشد توربین شر ایط بارگذاری ملایم تری را تجربهمی نماید. در شرایطی که توربولانس باد بالا باشد، لازم است در طراحی و ساخت توربین الزامات ویژه ای رعایت گردد . الزامات مذکور در استاندارد هایی نظیرGLبصورت IEC و کلاس توربین معرفی و تدوین شده اند . در راستای انجامپروژه ملی طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی در وزارتنیرو بعنوان بخشی از اهداف توسعه صنعت باد در کشور، در فاز مطالعات اولیه و طراحی مفهومی، تعیین کلاس ایمنی توربین ملی بعنوان یکی از گامهای نخستین مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله که بر مبنای مطالعات مذکور تهیه گردیده است سعی شده تا ضمن معرفی روشهای استاندارد تعیین باد توسط سازمان انرژی های نو، دفتر باد و امواج و بر اساس داد ه برداری صورت گرفته در قالب پروژه اطلس باد کشور تهیه شده است و جهت انجام مطالعه مذکور، در اختیار تیم فنی پروژه قرار گرفته است. کلاس ، کلاس مناسب توربین بادی ملی بر اساس پتانسیل و رژیم بادی کشور در مناطق مستعد معین گردد . داده های خام باد توسط سازمان انرژی های نو، دفتر باد و امواج و بر اساس داد ه برداری صورت گرفته در قالب پروژه اطلس باد کشورتهیه شده است و جهت انجام مطالعه مذکور، در اختیار تیم فنی پروژه قرار گرفته است