سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین کریمی پاشاکی – دانش اموخته کارشناسی ارشد سازه های ابی
حسین صدقی – استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی اب
علی صارمی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی اب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

نفوذ دادن ابهای سطحی به داخل یک لایه نفوذپذیر یا سفره اب را که لایه ای ناتراوا در زیر ان قراگرفته باشد تغذیه مصنوعی ابهای زیرزمینی می نامند امروزه تزریق زه اب بعنوان یکی از بهترین و کم هزینه ترین روشهای بالا بردن میزان ذخیره ابهای زیرزمینی و مدیریت بهینه منابع آب نیز مطرح می باشد تغذیه مصنوعی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می گردد که انتخاب نوع وروش تغذیه مصنوعی به عوارض توپوگرافی شرایط خاک، وضعیت اب زیرزمینی منطقه و … بستگی دارد. دراین پژوهش فرصتها و چالشهای استفاده از روشهای مختلف تغذیه مصنوعی با استفاده از زه آبهای کشاورزی شامل روش پخش اب روش القایی، روش حفر چاه، بکارگیری استخرهای نفوذ و روش استفاده از بندهای کوتاه تشریح گردیده و با بیان تجربه های اجرایی مرتبط در کشور در مورد انتخاب روشی مناسب جهت تغذیه مصنوعی سفره های اب زیرزمینی با استفاده از زه ابهای کشاورزی بحث و بررسی شده است.