سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید قطره سامانی – رئیس اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی
شاهرخ پارسا – مدیر کل هواشناسی
محمدعلی میرعباسی – معاوناداره کل هواشناسی
مریم اسماعیلی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی

چکیده:

شرایط اقلیمی در موفقیت یا عدم تولیدمحصولاتگیاهی هر منطقه نقش بسزایی دارد که در بین عوامل و عناصر اقلیمی دما نقش کلیدی دارد و هرگونه تغییر در آن می تواند باعث بهبود و یا نابودی محصول گردد حاشیه زاینده رود منطقه ای در شمال استان چهار محال و بختیاری که غالب تولید کشاورزی آن محصولات باغی می باشد و از بین محصولات باغی بادام بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده است اطلاع از نیاز آبی گیاهان در برنامه ریزی و طراحی شبکه های ابیاری نقش بسزایی دار با توجه به بحث تغییر اقلیم و افزایش دما به تبع ان میزان تبخیر و تعرق نیز افزایش می یابد و زمان شروع و خاتمه ابیاری نیز دستخوش تغییر می شود با توجه به اهمیت تولید بادام و سطح زیرکشت آن در منطقه سامان میزان اب ابیاری و دور ابیاری برای این محصول در منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت. با استفاده از اطلاعات ایستگاه های هواشناسی نیاز آبی بادام محاسبه گردید. با استفاده از ضریب گیاهی موجود در بانک اطلاعاتی سندملی و نرم افزارهای تهیه شده ان نیاز آبی بادام با ۱۶۵ روز طول دوره شد برابر ۵۸۱۰ مترمکعب محاسبه گردید. با توجه به اینکه دمای فصل زمستان بخصوص در حداقل ها افزایش یافته است فعالیت گیاه زودتر اغاز شده و دوره رشد افزایش یافته است که موجب افزایش نیاز ابی محصول می شود