سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید اجلالی – دکترای هواشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
احمد عسگری – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی در پروژه جامع اب و خاک البرز مشترک با بانک جه

چکیده:

امروزه اب و هوای کره زمین در سیر تکاملی خود علاوه بر تغییرات طبیعی دچار تغییرات ناخواسته و معنی داری شده است در پاره ای از موارد علت این امر را به افزایش گازهای گلخانه ای موجود در اتمسفر نسبت می دهند پدیده تغییر اقلیم در اثر افزایش غلظت گازهای گلخانه ای اتمسفر است که مانع انتقال انرژی خورشیدی از سطح زمین به فضای خارج جو می شوند داده های مشاهده ای و پیش بینی های اب و هوایی گواه روشنی است که منابع آبی در معرض اسیب بوده و قویا متاثر از پدیده تغییر اقلیم است و پی ایندهای ان بطور گسترده متوجه اکوسیستم ها و جوامع بشری می باشد اب شدن یخهای قطبی، بالا رفتن سطح اب دریاها و تهدید نوارهای ساحلی اثار سوء ناشی از تغییر اقلیم بر سواحل و بنادر است که درص ورت عدم پیش بینی های مدیریتی م یتواند ضربات جبران ناپذیر بر بخشهای یاد شده به ویژه در کشورهای در حال توسعه وارد سازد.