سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمان نجفی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، واحد اردبیل

چکیده:

معاهدات بین المللی پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران، جزو قوانین داخلی کشور محسوب شده و باید توسط دولت به اجرا درآید . یکی از اصول مورد تاکید در این معاهدات، اصل تساوی میان اشخاص می باشد . قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، در موارد متعددی ، این اصل را مورد تعرض قرار داده اند . که یکی از مهم ترین این موارد ، تفاوت حقوق زنان و مردان است . با توجه به این اصل تساوی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتاکید قرار گرفته است ، قوانین کیفری ایران با اعمال تبعیض مذکور، قانون اساسی را نیز نقض نموده اند . بنابراین ، جلوگیری از نقض معاهدات بین المللی ضروری به نظر می رسد ، در غیر این صورت ، دولت ایران، به عنوان ناقض حقوق بشر در جهان شناخته خواهد شد .