سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیده ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
شیما اهتمام حقیقی – کارشناس ارشد مهندسی مواد
کمال جانقربان – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق، آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودر آهن وآلومینیم با نسبت اتمی برابر در یک آسیای گلوله ای سیاره ای مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی الگوی پراش پرتو ایکس پودرها نشان داد که پس از ۵۰ ساعت آسیاکاری، آلیاژسازی به طور کامل انجام شده و ادامه آسیاکاری تا ۸۰ ساعت باعث ریز شدن بلورها تا ۱۵ نانومتر می گردد. پس از آن به منظور بررسی رفتار تفجوشی و منظم شدن، قطعات حاصل از فشردن سرد پودرهای ۸۰ ساعت آسیاکاری شده، در دماهای مختلف تف جوشی شدند. نتایج پراش پرتو ایکس این قطعات نشان دادکه دمای تف جوشی تاثیر قابل ملاحظه ای بر پارامتر نظم پردامنه نداشته و دگرگونی محلول جامد نامنظم Fe(Al) به ترکیب بین فلزی آلومیناید آهن (FeAl) رخ داده است. نتایج میکروسختی نواحی بدون تخلخل نشان داد که با افزایش دمای تفجوشی به علت نرخ رشد بیشتر بلورها، سختی کاهش می‌یابد. برای اطمینان از اینکه تست ریز سختی در نواحی بدون تخلخل اعمال شده است، وضعیت تخلخل ها توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد