سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اقبال مطاعی – شرکت خدمات مهندسی نفت کیش
سعید عباسی – پژوهشگاه صنعت نفت مرکز مطالعات ازدیاد برداشت
عباس شهرابادی – پژوهشگاه صنعت نفت مرکز مطالعات ازدیاد برداشت

چکیده:

تا قبل از معرفی ابزارهای لایه ازمایی مکرر تنها از چاه ازمایی و ازمایش ساق مته جهت ارزیابی مخزن استفاده شد نفوذپذیری حاصل از نتایج چاه ازمایی و ازمایش ساقه مته میانگین نفوذ پذیری کل لایه های تولیدی است اما ابزارلایه ازمایی مکرر امکان اندازه گیری نفوذ پذیری در لایه های مختلف را فراهم می سازد همچنیناین ابزار امکان تعیین سطوح تماس سیالات در مخزن را نیز فراهم می سازد همچنین این ابزار امکان تعیین سطوح تماس سیالات درمخزن را نیز فراهم می سازد متاسفانه درمطالعات مخازن از نتایج ازمایشات لایه ازمایی مکرر درمخازن شکافدار فقط جهت تعیین سطوح تماس سیالات استفاده می شود و از سایر نتایج ارزشمند آن هیچگونه استفاده ای نمی گردد دراین مقاله علاوه بر ارائه تفسیر ازمایشات مذکور کاربرد آنها و محدودیتهای راندن این ابزار درمخازن شکافدار مقایسه ای بین ابزار مورد استفاده صورت گرفته است همچنین نفوذپذیری محاسبه شده در چند چاه از ازمایشات لایه ازمایی مکرر با نفوذپذیری بدست امدها ز مغزه مقایسه شده است ازمایشات لایه ازمایی بطور کامل مورد تفسیر قرارگرفتند و نفوذپذیری حاصل از هر دو بخش رشد فشار و افت فشار بدست امده اند و نتایج آنها نشان میدهد که نفوذپذیری حاصل از بخش افت فشار به اطلاعات مغزه نزدیکتر است.