سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ریاحین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
جهانگیر طالبی بهمن بیگلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
شاهرخ بهرامی کشکولی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
طالب اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

هدف اصلی ازسیمانکاری لوله های جداری /آستری درچاههای نفت وگازبخصوص مخازن لایه ای ،ایزوله کردن لایه های تولیدی مخزن نفتی است.درنتیجه این ایزولاسیون مامی توانیم بصورت انتخابی ازهرلایه تولیدکنیم وبدینوسیله مانع ازجریانهای بین لایه ای شویم .(CROSS FLOW ) بااستفاده ازارزیابی نمودارهای بندش سیمان می توان به درصدموفقیت این ایزولاسیون پی برد.درصورت نامطلوب بودن سیمانبندی لوله های جداری/آستری می توان اعماق ضعیف سیمانبندی را مشخص نمودوسپس عملیات ترمیم سیمانبندی را انجام داد. دراین مقاله پس از مقدمه ومعرفی قسمتهای مختلف ابزارنمودارگیری CBL/VDL به بررسی سرعت امواج صوتی درموادی که ممکن است درچاههای نفت وگازوجودداشته باشدوهمچنین به مسیر سیگنالهای صوتی ازفرستنده تاگیرنده اشاره شده است.درادامه بعدازمعرفی اساس کارنمودارصوتی به تفسیرنمودارهای CBL/VDL و عوامل مؤثربرتفسیرآنهاپرداخته شده است.