سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد ستاری اردبیلی – دکتری مدیریت صنعتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
رضا رهبر هادی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق

چکیده:

موضوع مقاله عبارت است از تفکر سیستمی. اهدف این مقاله عبارتند از : 1- آشنایی با مفهوم سیستم و اینکه در واقع فقط یک سیستم وجود دارد و آن جهان هستی است. 2- بررسی نگرش های مختلف به یک سیستم از دو دیدگاه کلی الف) سیستمهای بسته و باز ب) سیستمهای مکانیکی ، ارگانیکی و اجتماعی و شرح پیامدهای نگرش اجتماعی به یک سیستم 3 – بررسی مفهوم تفکر ، تفکر سیستمی و اساس و پیش نیاز تفکر سیستمی 4 – آشنایی با قوانین عمومی تفکر سیستمی . مطالب ارائه شده نتیجه بررسی و مطالعه مطالب دانشگاهی و مقالات مرتبط با محور عنوان شده می باشد لذا نتیجه ی بررسی در پایان نوشتار با دکر روشی جهت چگونگی استفاده از روش تفکر سیستمی به پایان رسیده است.