سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش آزرم – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده انرژی و محیط زیست
محمدرضا شاه نظری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید

چکیده:

استفاده بهینه از انرژی و افزایش کارائی سیستمهای تولید قدرت، سبب رویکرد به سرمایه گذاری در چرخه های ترکیبی بمنظور تولید الکتریسیته شده است . از نقطه نظر زیست محیطی نیز نیروگاههای سیکل ترکیبی گازی در آینده بر نیروگاههای فسیلی ارجح خواهند بود .
هر چند ارزان بودن قیمت سوختهای فسیلی، امکان رقابت تکنولوژی نیروگاههای خورشیدی با نیروگاههای متعارف را از نقطه نظر زیست محیطی محدود نموده است، ولی مزایای چرخه های ترکیبی توربین گاز همراه با تکنولوژی کلکتورهای خورشیدی بویژه از جنبه زیست محیطی، لزوم بررسی دقیق چنین سیستمهائی را بطور جدی مطرح می کند . این مقاله ضمن بررسی و ارائه چرخه کامل ترکیبی همراه با مزرعه خورشیدی به مسائل فنی، اقتصادی و زیست محیطی چنین سیکلی پرداخته است .