سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرجان امجد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

ازاواخر دوره قاجاریه معماری فرنگی که از معماری غربی و روس اقتباس شده بود مورد تقلید معماران ایرانی قرارگرفت دردوره پهلوی اول معماری مدرن توسط معماران ایرانی تحصیل کرده خارج از کشور گسترش یافت و معماری سنتی ایران مورد بی مهری قرارگرفت و دردوره پهلوی دوم پیروی از معماری مدرن و سبک بین المللی و بیش ازپیش گسترش یافت دردهه 40 موج نارضایتی ازغرب گرایی همچنین انتقال به معماری مدرن ازطرف عده ای از معماران غربی همه و همه باعث توجه به هویت و سنت معماری ایرانی دطراحی بعضی از بناهای فرهنگی شد دراین دوران سفارش طراحی نظارت و ساخت آرامگاه و عمارتهایی برای شخصیت های ادبی علمی و فرهنگی کشور نقش بسیارمهم و تعیین کننده ای درتوجه به معماری سنتی ایران ایفا کرد این مقاله سعی درمعرفی چندنمونه بارز ازتلفیق هنرو معماری سنتی با اصول مدرنیسم و تکنولوژی معاصر دارد.