سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیم پور – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان، ایران
مصطفی موسوی – موسسه انتقال قدرت و تکنولوژی فشار قوی دانشگاه اشتوتگارت، آلمان
استفان تنبلن – موسسه انتقال قدرت و تکنولوژی فشار قوی دانشگاه اشتوتگارت، آلمان

چکیده:

تغییر فاصله بین بشقابهای سیمپیچ ترانسفورماتورها، بهعنوان یکی از خطاهای مکانیکی معمول در این تجهیزات به حساب میآیند. با تشخیص بموقع محل و میزان خطا میتوان از پیشرفتِ عیب و خرابی کامل ترانسفورماتور جلوگیری کرد. برای نیل به این هدف، در این مقاله روشی نوین بر پایه تلفیق معیار ضرایب همبستگی و شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است که قادر به مکانیابی و تشخیص میزان تغییر فاصله بین بشقابها می باشد. همچنین برای بررسی میزان کارآیی این روش جدید، اقدام به انجام آزمایشهایی تجربی بر روی یک ترانسفورماتور آزمایشگاهی MVA (1/2).شامل یک سیم پیچ بشقابی فشار قوی و یک سیم پیچ لایهای فشار ضعیف شده است. در طی این آزمایشها، فاصلههایی با اندازههای مختلف بین بشقابهای متفاوت اعمال شده و تأثیر حالتهای مختلف اتصال پایانهها مورد بررسی قرار گرفته است.