سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالله رسول نزاد – استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه کردستان
مسعود باوان پوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه کردستان

چکیده:

قرآن کریم و مسائل مربوط به آن، پیوسته از موضوعات مهمی بوده است که نصب العین پژوهشگران و محققان قرار گرفته است و تاثیر ژرف آموزه های این کتاب مقدس از زمان نزول آن، تا عصر حاضر بر همگان آشکار است . این تاثیر پذیری تنها به دوران نزول قرآن و ادبیات قدیم عرب محدود نمی شود . بلکه شاعران معاصر حتی شاعرانی از سایر زبان ها و ادیان نیز تحت تاثیر مفاهیم بلند و ارزش های والای قرآنی قرار گرفته اند . بسیاری از شاعران برجسته ی زبان های مختلف ، دیوان های خویش را به زیور آیات قرآنی آراسته اند و کلمات و ترکیب های قرآنی در شعرشان پدیدار است . ملاعبدالکریم مدرس یکی از شاعران برجسته ی کرد زبان می باشد که از جایگاه ارزشمند و ممتازی در ادبیات کردی وبرخوردار می باشد . وی به تفسیر قرآن به زبان کردی پرداخته است و واضح است که از آن تاثیر گرفته است . وی دارای آثار مختلفی در زمینه ی شعر و دین می باشد که نویسندگان این جستار ، دیوان «ثه نا و سکالا » (ستایش و التماس ) را مورد بررسی قرار داده اند . شاعر در شعر حود، گاهی از عین آیه ی قرآنی یا برگردانی از آن به زبان کردی استفاده نموده و در پاره ی دوم از شعر خویش ، به صفات والای الهی پرداخته است . نویسندگان بر آنند تا به روش توصیفی – تحلیلی نمونه هایی از این تاثیر را بیان نمایند .