سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رقیه قره قان – بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
عباس شیخی –
مصطفی درختیان –

چکیده:

دراین مقاله درابتدا الگوریتم RLS و پارامترهای آن جهت بکارگیری دررادارهای پسیو مبتنی برسیگنال آنالوگ FM تجاری توضیح داده شده سپس این الگوریتم برای حالتی که کلاتر درکانال هدف وجود دارد شبیه سازی شده و دراین حالت به بحث درمورد نتایج شبیه سازی و چگونگی انتخاب پارامتر درفیلتر RLS برای رسیدن به مقدار تضعیف مورد نظر پرداخته شده است.