سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی طاهرخانی – پژوهشگاه نیرو- گروه فشارقوی

چکیده:

یکی از راههای تامین بار در صورت کمبود تولید و در ساعات پیک مصرف، روشهای مدیریت مصرف می باشند. در این روشها، قراردادی به صورت داوطلبانه بین شرکت برق و مشترک عقد میگردد و مشترک به ازای دریافت مبلغ تشویقی یا اعمال تخفیف در تعرفه برق خود، اجازهی قطع بار در ساعات مشخصی را به شرکت برق می دهد. در این قراردادها ، شرکت برق با توجه به اطلاعاتی که از مشترکین خود دارد، به آنها قیمتی را پیشنهاد میکند. برای تنظیم چنین قراردادهایی چون در آن تعداد مشترکین بیشتر از یک میباشد، میتوان مساله را به عنوان یک بازی مدل کرد و برای حل آن از روش تئوری بازی استفاده کرد. در این مقاله، از روش نقطهتعادل استکلبرگ در تئوری بازی برای تنظیم قراردادها استفاده شده است. هدف این مقاله، بیشینه کردن سود شرکت برق در این قراردادها میباشد.